NOMINERA till förtroendeuppdrag till IKF:s styrelse

Känner du någon som är intresserad och passar för förtroendeuppdrag att ingå i IKF:s styrelse och vill vara med att påverka IKF:s arbete? Kontakta valberedningen: Sammankallande:Ulla Herbert tel.0709-429123 e-post: ullaherbert@hotmail.com

Read more