Sommaren är i Malmö!

Grafiska Akademin är en ledande leverantörer av företagskurser inom media och visuell kommunikation. Snart verksama i 20 år, har vi på Akademin en bred gedigen pedagogisk bakgrund och även djupa insikter i nya designtrender och utveckling som sker inom den snabbväxande mediebransch. Vårt mål är att vidareutbilda personer som är i starkt behov av att höja sin kompetens och vi lägger alltid ner stor vikt just på att kunden snabbt lär sig använda programmen på rätt sätt. Vi erbjuder idag ca 30 olika kreativa kurser och kurspaket inom grafisk design, tryck, bild, webb och kommunikation, med Adobe CC i spetsen.

Akademin drivs av yrkesverksamma reklamare vilket gör att vi kan leverera kreativa och verklighetsbaserade kurser i absolut högsta nivå och kvalitet. bjorn-ekdahl

Grafiska Akademin är en ledande leverantörer av företagskurser inom media och visuell kommunikation. Snart verksama i 20 år, har vi på Akademin en bred gedigen pedagogisk bakgrund och även djupa insikter i nya designtrender och utveckling som sker inom den snabbväxande mediebransch. Vårt mål är att vidareutbilda personer som är i starkt behov av att höja sin kompetens och vi lägger alltid ner stor vikt just på att kunden snabbt lär sig använda programmen på rätt sätt. Vi erbjuder idag ca 30 olika kreativa kurser och kurspaket inom grafisk design, tryck, bild, webb och kommunikation, med Adobe CC i spetsen.

Akademin drivs av yrkesverksamma reklamare vilket gör att vi kan leverera kreativa och verklighetsbaserade kurser i absolut högsta nivå och kvalitet.